KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
30.5.2023
Doba platnosti
2023 - 2030
Popis dokumentu
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje stanovuje základní koncepci optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidace odpadních vod spolu s časovým upřednostněním v jednotlivých lokalitách řešeného území s ohledem na naléhavost řešení, vlastnické vztahy, možnosti show
Implementace
„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje“ je zpracován pro období do roku 2030. Realizační preference jsou vymezeny pro období 10 let. Možnost realizovat navržený časový plán výstavby vyplyne z množství investičních prostředků, které budou pro toto časové období k dispozici. show
Výchozí legislativa
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (§ 4)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesením LK č. 186/23/ZK
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Dokument se skládá z textové, grafické a tabulkové části. Obsahuje karty jednotlivých obcí s popisem stávajícího stavu a plánů rozvoje vodovodů a kanalizací s výhledem do roku 2030. Vzhledem k velikosti příloh dokumentu je lze nalézt na stránce - https://prvk2.kraj-lbc.cz/
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ano Ne neuvedeno neuvedeno
TISK
i