KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2019-2021 [akt. 2020]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Datum schválení
22.9.2020
Poslední aktualizace
2020
Doba platnosti
2018 - 2021
Popis dokumentu
Střednědobý dokument, který v oblasti sportu a tělovýchovy definuje strategické cíle, které chce svými aktivitami a prostředky rozvíjet. Stanovuje 4 základní cíle dle priorit: Sport dětí a mládeže, Sport pro všechny, Sportovní infrastruktura a Významné sportovní akce s krajským přesahem. show
Implementace
Financování sportu a tělovýchovy v Libereckém kraji je zajištěno jako vícezdrojové a podílí se na něm nejen samotní sportovci, ale i místní municipality a sportovní svazy a organizace. show
Výchozí legislativa
Dokument je zpracován na základě zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 353/20/ZK ze dne 22. září 2020.
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ano Ročně neuvedeno
TISK
i