KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 2019-2022

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor sociálních věcí
Datum schválení
25.6.2019
Doba platnosti
2019 - 2022
Popis dokumentu
Střednědobý dokument, jehož úkolem je stanovit priority protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2019-2022. show
Implementace
Po schválení dokumentu vyplývá úkol zejména pro subjekty krajské protidrogové politiky, a to o strategickém dokumentu informovat a propagovat jeho opatření. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027
Akční plán realizace NS 2019–2021
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 268/19/ZK: Zastupitelstvo kraje po projednání schvaluje Plán protidrogové politika Libereckého kraje na období 2019–2022.
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Usnesení k dispozici na webu:
https://www.kraj-lbc.cz/getFile/id:1040973/A_6_ZK_25_6_2019_usn
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano 1 x ročně neuvedeno
TISK
i