KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 2015-2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor sociálních věcí
Datum schválení
27.10.2015
Doba platnosti
2015 - 2018
Popis dokumentu
Střednědobý dokument, jehož cílem je snížit míru užívání všech typů návykových látek a snížit míru problémového hráčství; snížit potencionální rizika a škody plynoucí z užívání návykových látek a problémového hráčství. show
Implementace
Na krajské úrovni je od 13. 8. 2002 zřízena Protidrogová komise – odborný, iniciační a poradní orgán rady kraje. Odbor sociálních věcí KÚ LK odpovídá za tvorbu koncepčních materiálů resortu, metodiku a činnosti v souvislosti se zákonem 108/2006 Sb. show
Výchozí legislativa
Kraj v samostatné působnosti ve spolupráci se státními orgány a orgány obcí zpracovává krajskou strategii protidrogové politiky dle § 22 odst. 1) písm. b zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 449/15/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano 1 x ročně neuvedeno
TISK
i