KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
26.1.2016
Doba platnosti
2016 - 2025
Popis dokumentu
Dlouhodobý dokument, jehož účelem je stanovit optimální způsob dosažení souladu s požadavky právních předpisů ČR a EU v oblasti odpadového hospodářství na území LK a s tím spojené ekonomické dopady. POH LK 2016-2025 zahrnuje analytickou část stanovující klíčové problémy. show
Implementace
POH LK není jen plánem kraje, potažmo krajského úřadu, ale všech subjektů (právnických i fyzických osob) působících na území Libereckého kraje. Finančně je POH LK zajištěn samotným Libereckým krajem a zpětně je čerpána podpora Státního fondu životního prostředí ČR. show
Výchozí legislativa
Dokument je zpracován na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 29/16/ZK
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně Ročně neuvedeno
TISK
i