KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje 2019-2023

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - odbor dopravy
Datum schválení
25.2.2020
Doba platnosti
2020 - 2023
Popis dokumentu
Dopravní plánování je definováno zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, jako povinnost kraje, konkrétně v § 5. show
Implementace
Dokument podrobně popisuje, jakým způsobem jsou zajištěny veřejné služby a také se zaměřuje na finanční náročnost zajištění veřejné dopravy (popis stávajících a odhad budoucích nákladů) a na zdroje zajištění dopravní obslužnosti. show
Výchozí legislativa
PDO LK 2019-2023 je pořizován na základě zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení č. 76/20/ZK ze dne 25. 2. 2020
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano Ročně neuvedeno
TISK
i