KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje 2012-2018 [akt. 2015]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - odbor dopravy
Datum schválení
24.11.2015
Poslední aktualizace
2015
Doba platnosti
2012 - 2018
Popis dokumentu
Střednědobý dokument, jehož cílem je popsat a analyzovat současný stav, stanovit standardy dopravní obslužnosti a na jejich základě plánovat dopravní koncepci, od které se odvíjí objednávaný rozsah závazkové služby a finanční nároky. show
Implementace
Dokument podrobně popisuje, jakým způsobem jsou zajištěny veřejné služby a také se zaměřuje na finanční náročnost zajištění veřejné dopravy (popis stávajících a odhad budoucích nákladů) a na zdroje zajištění dopravní obslužnosti. show
Výchozí legislativa
PDO LK 2012-2018 je pořizován na základě zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 524/15/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano Ročně neuvedeno
TISK
i