KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2024

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
25.8.2020
Doba platnosti
2021 - 2024
Popis dokumentu
Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Libereckého kraje 2021-2024“ je koncepční dokument Libereckého kraje, jehož cílem je specifikovat a dále rozvíjet konkrétní opatření v oblasti podpory osob se zdravotním postižením na území Libereckého kraje. show
Implementace
Pro úspěšnou realizaci aktivit je nezbytné pravidelné monitorování plnění a cílená koordinace celého procesu. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění
Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách v platném znění
Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021 - 2027
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 274/20/ZK ze dne 25. 8. 2020
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně 1x ročně neuvedeno
TISK
i