KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením 2014-2016

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor sociálních věcí
Datum schválení
26.8.2014
Doba platnosti
2014 - 2016
Popis dokumentu
Krátkodobý dokument, který klade důraz na komplexní přístup k vytváření rovných podmínek a řešení kvality života občanů se zdravotním postižením a na úzkou spolupráci Libereckého kraje s příslušnými organizacemi zastoupenými Národní radou osob se zdravotním postižením. show
Implementace
Koordinaci procesu a monitoring plnění plánu bude zajišťovat odbor sociálních věcí KÚ LK, odpovědnost za plnění jednotlivých úkolů v rámci KÚ LK je rozpracována v příloze plánu. show
Výchozí legislativa
Impulzem k ošetření problematiky osob se zdravotním postižením v Libereckém kraji byl požadavek vznesený k představitelům kraje ze strany Národní rady osob se zdravotním postižením ČR v průběhu roku 2013. Při tvorbě plánu bylo vycházeno z Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 - 2014 a z Krajského plánu pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji z roku 2010.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 292/14/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne 1 x ročně neuvedeno
TISK
i