KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Koncepční řešení vodácké turistiky na Jizeře ve vztahu k ochraně zvláště chráněných druhů ryb (2016)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
15.3.2016
Doba platnosti
neuvedeno
Popis dokumentu
V rámci zpracování této studie byl proveden monitoring řeky Jizery z pohledu vzájemného střetu vodácké turistiky a zájmů ochrany přírody, zejména ochrany zvláště chráněných druhů ryb. Cílem této práce bylo zejména navrhnout způsob řešení tohoto střetu. show
Implementace
Jedná se o analytický dokument
Výchozí legislativa
-
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
OBJ/322/2016 ze dne 15. 3. 2016
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Jedná se o analytický dokument, který nebyl schvalován Zastupitelstvem Libereckého kraje a byl pořízen na základě objednávky.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno
TISK
i