KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zařízeních Libereckého kraje (2016)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
odbor zdravotnictví
Datum schválení
30.8.2016
Doba platnosti
2016 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce uvádí systémový pohled pro dlouhodobá řešení současných neplánovaných krizových situací v rámci poskytování nemocniční péče, které jsou nyní řešeny operativně, bez širšího kontextu, bez dostatečných finančních zdrojů, bez dostatečné vlastnické podpory. show
Implementace
Na základě zpracované koncepce by měl vzniknout prostor pro spolupráci a sdílení vybraných, vzájemně výhodných podpůrných služeb v rámci LK a informační systém pro podporu řízení, optimalizaci zdravotní péče, výnosů a nákladů všech nemocnic v Libereckém kraji, které budou zapojeny do Aliance show
Výchozí legislativa
Předložená koncepce vychází z krajských strategických dokumentů, jako jsou "Zásady řízení
zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou
službu v období 2015-2020" (schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 70/15/ZK ze
dne 24. 02. 2015) a navazující "Akční plán 2015-2016" (vzat na vědomí Zastupitelstvem Libereckého
kraje usnesením č. 192/15/ZK ze dne 28. 04. 2015). Podstatným zdrojem východisek je dokument:
„Rozvoj návazné péče v Libereckém kraji v období 2016 – 2020“ (schválen usnesením Rady
Libereckého kraje č. 717/16/RK dne 19. dubna 2016 a vzat na vědomí Zastupitelstvem Libereckého
kraje usnesením č. 235/16/ZK dne 26. dubna 2016.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 493/16/ZK ze dne 30. 08. 2016
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně nerelevantní neuvedeno
TISK
i