KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Koncepce turistické dopravy v Libereckém kraji (2022)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor dopravní obslužnosti KÚLK
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2022 - 2029
Popis dokumentu
Cílem zpracované studie Koncepce turistické dopravy v Libereckém kraji je zmapování aktuální situace nabízené turistické dopravy, zmapování její propagace ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje, oddělení cestovní ruchu, jednotlivých destinačních agentur a společnosti KORID LK a následné show
Implementace
Dokument obsahuje celkem 61 cílů různého zaměření a z celé oblasti Libereckého kraje. Za účelem dosažení cílů bylo stanoveno celkem 111opatření. Část opatření (12) již byla realizována v roce 2021 během přípravy této dokumentace. Přesto zbývá mnoho opatření rozložených do období let 2022 až 2029. show
Výchozí legislativa
Vychází z rozhodnutí kraje.
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně neuvedeno neuvedeno
TISK
i