KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Koncepce rozvoje kulturních příspěvkových organizací Libereckého kraje 2021-2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Datum schválení
22.9.2020
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
Koncepce rozvoje kulturních příspěvkových organizací Libereckého kraje na léta 2021–2027 (dále jen „Koncepce“) je základním strategickým dokumentem pro organizace v odvětví kultury Libereckého kraje. show
Implementace
Tento dokument by neměl být chápán jako statický, je nástrojem systematického střednědobého řízení se stanoveným cyklem vyhodnocování a eventuálních aktualizací tak, aby zůstal po celou dobu své účinnosti efektivně použitelným nástrojem zřizovatele i výchozím dokumentem managementu KPO. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 334/20/ZK ze dne 22. 9. 2020
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně 30. 6. 2024 neuvedeno
TISK
i