KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje, aktualizace 2021+

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
21.9.2021
Doba platnosti
2021 - průběžně
Popis dokumentu
KOP LK 2021+ je koncepčním dokumentem ochrany přírody a krajiny na krajské úrovni, který pořizuje a schvaluje samospráva kraje. show
Implementace
K naplnění cílů uvádí opatření a úkoly pro ochranu přírody pro období 2021+ (neurčité období bylo zvoleno s ohledem na očekávané změny v legislativě tak, aby v případě potřeby show
Výchozí legislativa
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení č. 403/21/ZK ze dne 21. 9. 2021
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Částečně neuvedeno neuvedeno
TISK
i