KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje [akt. 2014]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
22.4.2014
Poslední aktualizace
2014
Doba platnosti
2004 - 2020
Popis dokumentu
Dlouhodobý dokument KOPK LK 2014 analyzuje stav přírodního a krajinného prostředí, identifikuje hlavní ohrožující faktory a formuluje dlouhodobé cíle v ochraně přírody a krajiny a stanoví opatření, nezbytná k dosažení stanovených cílů. show
Implementace
Prostřednictvím programů EU (OP Životní prostředí, OP Rybářství, Program rozvoje venkova, Life +), Ministerstva životního prostředí (Národní programy, Program péče o krajinu, Grantová řízení pro nevládní a neziskové organizace, Program obnovy přirozených funkcí krajiny) a Ministerstva zemědělství. show
Výchozí legislativa
Hlavním východiskem pro tvorbu aktualizované koncepce byly dokumenty na evropské a národní úrovni, které stanovují strategické cíle EU a ČR pro období do roku 2020. Např. strategie Evropa 2020, Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky (usn. č. 1497 ze dne 30. 11. 2009).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 155/14/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne dle potřeby neuvedeno
TISK
i