KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2011-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
22.6.2010
Doba platnosti
2011 - 2020
Popis dokumentu
Dlouhodobý dokument, který na základě analýzy plnění cílů koncepce EVVO v období 2003-2009 a SWOT analýzy představuje vizi Libereckého kraje, cíle a opatření, prostřednictvím kterých bude vize realizována. Cílem je zvýšení povědomí a znalostí obyvatel o životním prostředí. show
Implementace
EVVO 2011-2020 obsahuje akční plán na období 2011–2013 a zahrnuje celkem 19 cílů, k nimž jsou přiřazena opatření. Každé opatření obsahuje termín plnění, odpovědného garanta a spolupracující subjekty – klíčového partnera a další subjekty. show
Výchozí legislativa
Dokument vyplývá ze Státního programu EVVO ČR.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 201/10/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ne Ne 1x ročně neuvedeno
TISK
i