KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Koncepce BESIP v Libereckém kraji (2003) [akt. 2015]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor dopravy
Datum schválení
18.11.2003
Poslední aktualizace
2015
Doba platnosti
2003 - průběžně
Popis dokumentu
Dlouhodobý dokument, který se zaměřuje na zlepšení situace v silničním provozu a přispívá ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. show
Implementace
Jednou ročně probíhá vyhodnocování úkolů, plnění stanovených cílů a schvalování ročního plánu: • Vyhodnocení koncepce BESIP Libereckého kraje • Plán činností BESIP show
Výchozí legislativa
Provádět prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ukládá zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 366/03/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Koncepce BESIP v Libereckém kraji byla schválena Radou Libereckého kraje usnesením č. 366/03/ZK ze dne 28.11.2003. Každý rok se provádí vyhodnocování úkolů, plnění stanovených cílů a Rada Libereckého kraje schvaluje Roční plány BESIP na jednotlivé roky.

Strategie BESIP LK 2012-2020 vychází z Národní strategie BESIP a z Koncepce BESIP LK. Dokument byl "vzat na vědomí" Radou Libereckého kraje (usnesení č. 465/12/RK ze dne 27.03.2012).
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně Ročně neuvedeno
TISK
i