KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2016-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Datum schválení
29.3.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
Střednědobý dokument, který stanovuje základní rámec pro rozvoj vzdělávací soustavy Libereckého kraje. Dotýká se tak všech účastníků na vzdělávání v kraji, tj. škol a školských zařízení všech zřizovatelů, zástupců veřejné správy, sociálních partnerů i široké odborné veřejnosti. show
Implementace
Prostřednictvím projektů z operačních programů EU, rozvojových programů MŠMT, programu Dotačního fondu LK. Za realizaci odpovídá Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.
Výchozí legislativa
Dokument je pořizován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky pro období 2015–2020.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 169/16/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano Ročně neuvedeno
TISK
i