KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Chytřejší kraj pro Liberecký kraj (2019)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
Datum schválení
26.2.2019
Doba platnosti
2019 - 2027
Popis dokumentu
Zpracování koncepce je rozděleno do dvou fází. V první fázi byla ve spolupráci s místními aktéry v rámci strukturovaných rozhovorů a pracovních skupin identifikována nejdůležitější témata, priority a problémy, k jejichž řešení se již dnes v rámci činností zejména Krajského úřadu Libereckého kraje show
Implementace
Zajištění kvalitní a koordinované implementace Národní RIS3 strategie na území Libereckého kraje zajišťuje tým Smart Akcelerátoru Libereckého kraje (dále jen SALK), jež je součástí Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje. show
Na CHK LK 2019-2027 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Rozhodnutí vedení kraje.

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021 - 2027 jako zastřešující materiál
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 75/19/ZK ze dne 26. 2. 2019
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x ročně neuvedeno
TISK
i