KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje [akt. 2018]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor dopravy KÚLK
Datum schválení
29.5.2018
Poslední aktualizace
2018
Doba platnosti
2018 - průběžně
Popis dokumentu
Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje zahrnuje všechna odvětví dopravy z pohledu stavebního, technického i provozního, která jsou na území Libereckého kraje využívána. Největší důraz je kladen na silniční dopravu, která se týká přímo, a to jak majetkově tak legislativně. show
Implementace
Vzhledem k charakteru dokumentu není navrhována implementační struktura. Dokument slouží jako podklad pro další strategické dokumenty z oblasti dopravy, případně územního rozvoje na území LK.
Výchozí legislativa
Není relevantní.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení zastupitelstva Libereckého kraje č. 208/18/ZK
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
"Struktura oblastí a cílů" není vyplněná, protože dokument není klasický strategický dokument s návrhovou a implementační částí. Neurčuje cíle a opatření.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne nerelevantní neuvedeno
TISK
i