KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Aktualizace Krajské přílohy k Národní RIS3 za Liberecký kraj 2021-2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Datum schválení
23.6.2020
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
Krajská příloha Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR pro území Libereckého kraje (dále Krajská RIS3) je součástí koncepčního rámce pro orientovaný a aplikovaný výzkum v České republice a nastavení podmínek pro účelné zacílení finančních zdrojů evropských, národních show
Implementace
Podpora podnikání, výzkumu, vývoje a inovací je ze strany regionální samosprávy vnímána jako nedílná a významná součást regionální politiky. show
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013
Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení zastupitelstva Libereckého kraje č. 253/18/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Dokument tvoří přílohu k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky 2021 - 2027
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Ne 2x za období neuvedeno
TISK
i