KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Akční plán rodinné politiky Libereckého kraje pro rok 2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
odbor sociálních věcí / oddělení sociální práce
Datum schválení
28.8.2018
Doba platnosti
2020 - 2020
Popis dokumentu
Akční plán rodinné politiky Libereckého kraje pro rok 2020 vychází ze schváleného Strategického plánu rodinné politiky Libereckého kraje na období od roku 2019 do roku 2023. Upravuje ho a doplňuje aktivity, které se budou v daném roce konat.
Implementace
Akční plán je implementací Strategického plánu rodinné politiky Libereckého kraje na rok 2020. Monitoring naplňování se provádí v roce 2021.
Výchozí legislativa
Strategie rodinné politiky Libereckého kraje 2019 - 2023
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 300/18/ZK dne 28.8.2018.
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano do 1. čtvrtletí 2021 neuvedeno
TISK
i