KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021-2023

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
26.10.2021
Doba platnosti
2021 - 2023
Popis dokumentu
Akční plán konkretizuje postup realizace Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje na období 2021 až 2023.
Implementace
Vybraná prioritní opatření jsou rozpracována do podoby přehledných karet realizace. Opatření, která jsou součástí Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje, ale nebyla zařazena do Akčního plánu pro období 2021–2023 budou show
AP EVVO LK 2021-2023 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021 - 2030
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení č. 451/21/ZK ze dne 26. 10. 2021
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano neuvedeno neuvedeno
TISK
i