KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje (2021)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
23.2.2021
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
S plným vědomím naléhavosti dopadů změny klimatu a pozornosti, kterou jim věnuje vědecká obec, evropské politiky, veřejná správa a samotní občané Libereckého kraje, se Liberecký kraj rozhodl zpracovat „Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje na roky 2021– 2027“. show
Implementace
Pro implementaci dokumentu je určen/a koordinátor/ka, který sleduje postup implementace, shromažďuje a předává informace mezi různými aktéry, svolává jednání a zasedání, plní roli tajemníka klimatické komise. show
Výchozí legislativa
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021 - 2027
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 63/21ZK dne 23. 2. 2021
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
dokument obsahuje i mapový portál na https://sucho.kraj-lbc.cz
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano neuvedeno neuvedeno
TISK
i