Kroměříž
Znak Kroměříž

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKroměřížStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Kroměříž

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KroměřížStrategický plán města Kroměříže aktualizace na léta 2021-2030
1.8 Dopravní zklidnění ve městě a bezpečnost silničního provozu viz dokument »
1.9 Řešení statické dopravy viz dokument »
1.10 Zvyšování kvality veřejné dopravy viz dokument »
1.11 Podpora bezmotorové dopravy (cyklistická, pěší doprava apod.) a bezbariérovost města viz dokument »
1.12 Zkvalitnění a rozšíření inženýrských sítí viz dokument »
4.9 Rozvoj infrastruktury chytrého města viz dokument »

Koncepce

Znak KroměřížZdravotní plán města Kroměříže 2020-2022
4.1 Bezbariérový a bezpečný pohyb po městě viz dokument »
Znak KroměřížPlán udržitelné městské mobility Kroměříž (2019)
1.1 Rovnou možnost dopravy ke klíčovým cílům a službám pro všechny skupiny obyvatel viz dokument »
1.2 Vyšší vnitřní i vnější bezpečnost pro všechny druhy dopravy viz dokument »
1.3 Snížení hluku z dopravy, produkce CO2, a spotřeby energie viz dokument »
1.4 Vyšší efektivitu přepravy osob i zboží viz dokument »
TISK
i