Kroměříž
Znak Kroměříž

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaKroměřížRozvojové záměryStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Kroměříž

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KroměřížStrategický plán města Kroměříže aktualizace na léta 2021-2030
3.3 Zvýšení kvality a rozvoj sociálních služeb viz dokument »
3.4 Vytváření a zlepšování podmínek pro seniory, zdravotně postižené či jinak znevýhodněné občany viz dokument »
3.5 Udržení dostatečné kapacity bytového fondu viz dokument »
3.6 Podpora rozvoje výstavby rodinných a bytových domů viz dokument »
3.7 Péče o bezpečnost občanů viz dokument »
3.8 Technická opatření pro prevenci kriminality viz dokument »

Koncepce

Znak KroměřížZdravotní plán města Kroměříže 2020-2022
2.1 Zajištění sociálních služeb pro seniory viz dokument »
2.2 Podpora pro seniory (a další ohrožené skupiny) v době koronavirové pandemie viz dokument »
2.3 Aktivizace seniorů a zdravé stárnutí viz dokument »
2.4 Podpora mobility seniorů viz dokument »
3.2 Kontrola veřejného prostoru viz dokument »
3.3 Podpora služeb pro závislé a jejich rodiny viz dokument »
Znak KroměřížTematický akční plán Města Kroměříže pro oblast bydlení a oblast bezpečnosti 2019–2022
1.1 Zvýšení počtu osob ve standardním bydlení při upevnění funkčních nástrojů předcházejících situaci bytové nouze a ztráty bydlení viz dokument »
2.1 Posílení aktivit v oblasti prevence kriminality a zvýšení pocitu bezpečí ve městě Kroměříži viz dokument »
Znak KroměřížKomunitní plán sociálních služeb na Kroměřížsku 2020-2023
1.1 Vznik a rozvoj dobrovolnických i dalších činností pro aktivizaci imobilních seniorů, žijících v domácím prostředí viz dokument »
1.2 Podpora setrvání seniorů v domácím prostředí viz dokument »
1.3 Vznik a rozšíření pobytových sociálních služeb pro seniory v SO ORP Kroměříž viz dokument »
1.4 Zajištění informovanosti pro cílovou skupinu senioři v SO ORP Kroměříž viz dokument »
2.1 Podpora rodin s dětmi bez přístřeší v krizi viz dokument »
2.2 Rozvoj sociální služby odborného sociálního poradenství pro rodiny s dětmi viz dokument »
2.3 Podpora vzniku denního stacionáře střediska výchovné péče pro děti viz dokument »
2.4 Podpora služeb pro děti s psychiatrickými potížemi viz dokument »
3.1 Podpora sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním a poruchami chování viz dokument »
3.2 Podpora transformace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením viz dokument »
3.3 Podpora a pomoc pečujícím osobám viz dokument »
3.4 Podpora a zajištění ambulantní sociální služby pro osoby s těžkým zdravotním postižením viz dokument »
3.5 Podpora a zajištění terénních, ambulantních sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a pro osoby se zdravotním znevýhodněním viz dokument »
4.1 Zajištění přechodného bydlení pro ženy v krizové životní situaci viz dokument »
4.2 Podpora pro osoby ohrožené ztrátou bydlení a pro osoby bez přístřeší v SO ORP Kroměříž viz dokument »
4.3 Posílení personální kapacity pracovníků v přímé práci s klienty viz dokument »
4.4 Podpora osob opouštějící pobytovou léčbu závislostí viz dokument »
4.5 Zamezení prohloubení sociální exkluze nízkopříjmových osob (osob bez příjmů) se zdravotním postižením nebo závislostmi viz dokument »
Znak KroměřížMístní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž 2018-2023
1.7 Inkluze viz dokument »
2.3 Bezpečnost pro děti a žáky škol viz dokument »
2.4 Prevence rizikových projevů chování viz dokument »
Znak KroměřížPlán prevence kriminality města Kroměříž 2017-2021
1.1 Osvěta a informovanost pro cílové skupiny viz dokument »
1.2 Aktivní práce s cílovými skupinami viz dokument »
1.3 Zpracování analytických dokumentů viz dokument »
2.1 Technická opatření pro podporu výkonu činnosti městské policie viz dokument »
2.2 Technická opatření pro podporu zvýšení bezpečnosti cílových skupin viz dokument »
2.3 Informační technologie viz dokument »
3.1 Komunikační dovednosti příslušníků městské policie viz dokument »
3.2 Odborné vzdělávání viz dokument »
TISK
i