Kroměříž
Znak Kroměříž

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaKroměřížRozvojové záměryStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Kroměříž

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KroměřížStrategický plán města Kroměříže aktualizace na léta 2021-2030
4.1 Podpora rozvoje vzdělávání viz dokument »
4.2 Rozvoj dalšího vzdělávání a celoživotního učení viz dokument »
4.3 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání a volný čas viz dokument »
4.5 Pokračování v preventivně výchovné péči pro děti a mládež viz dokument »

Koncepce

Znak KroměřížMístní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž 2018-2023
1.1 Podpora matematické gramotnosti a výuky v přírodovědných oborech viz dokument »
1.2 Podpora iniciativy, technických a řemeslných oborů viz dokument »
1.3 Rozvoj vzdělávání v oblasti ICT viz dokument »
1.4 Rozvoj čtenářství a výuky cizích jazyků viz dokument »
1.5 Rozvoj vzdělání v oblastech kulturních, sociálních a občanských kompetencí viz dokument »
1.6 Vzdělávání a podpora pedagogů viz dokument »
1.7 Inkluze viz dokument »
2.1 Bezbariérové prostředí ve školách viz dokument »
2.2 Školy dostupné pro všechny žáky viz dokument »
2.3 Bezpečnost pro děti a žáky škol viz dokument »
2.4 Prevence rizikových projevů chování viz dokument »
3.1 Rekonstrukce a dobudování školních budov včetně zázemí škol viz dokument »
3.2 Rekonstrukce vedoucí k úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů energie viz dokument »
3.3 Rekonstrukce školních hřišť a zahrad viz dokument »
3.4 Rozšiřování kapacity škol a obnova kmenových tříd viz dokument »
4.1 Zručnost pro předškoláky viz dokument »
4.2 Připravujeme se do školy viz dokument »
4.3 Učíme se v přírodě viz dokument »
4.4 Modernizace mateřských škol viz dokument »
TISK
i