Kroměříž
Znak Kroměříž

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Kroměříž

Tematický akční plán Města Kroměříže pro oblast bydlení a oblast bezpečnosti 2019–2022

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Město Kroměříž
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2019 - 2022
TISK
i