Kroměříž
Znak Kroměříž

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaKroměřížRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Kroměříž

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KroměřížStrategický plán města Kroměříže aktualizace na léta 2021-2030
1.5 Protipovodňová opatření viz dokument »
1.12 Zkvalitnění a rozšíření inženýrských sítí viz dokument »
1.13 Rozvoj veřejných prostranství viz dokument »
4.6 Rozvoj místních částí viz dokument »
4.8 Přívětivá veřejná správa (good governance) viz dokument »

Koncepce

Znak KroměřížProgram regenerace městské památkové rezervace Kroměříž 2023-2027
1.3 Zachovat a rozvíjet tradiční ráz centrální části města viz dokument »
1.5 Přikročit k regeneraci území MPR a vybraných částí jako celku a podporovat rozvoj a zkvalitnění stávajících veřejných prostranství viz dokument »
1.6 Zadávat studie obnovy a regenerací veřejných prostranství, vč. zachování, příp. řešení pohledových dominant města souvisejících s MPR viz dokument »
1.7 Vytvořit koncepci veřejných prostranství, na nichž lze umístit drobnou architekturu viz dokument »
1.14 Koordinovat městský design, jako důležitý prvek městské tváře. Doplnit městské prostory kvalitním osvětlením, městským mobiliářem a nakonec i nezbytnými reklamními plochami včetně jejich regulace viz dokument »
Znak KroměřížPlán udržitelné městské mobility Kroměříž (2022)
1.5 Zvýšení kvality a atraktivity veřejných prostor a městského prostředí ve prospěch jeho obyvatel viz dokument »
Znak KroměřížMístní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž 2018-2023
1.3 Rozvoj vzdělávání v oblasti ICT viz dokument »
TISK
i