Kroměříž
Znak Kroměříž

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Kroměříž

Akční plán ke strategickému plánu města Kroměříže 2022-2026

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Město Kroměříž
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2022 - 2026
APKSP Kroměříž 2022-2026 je implementačním plánem k dokumentu
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
-- -- -- -- 1 rok 1 rok
TISK
i