Králíky
Znak Králíky

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Králíky

Strategie rozvoje a bezpečnosti ICT město Králíky 2017-2022

GesceSpolugesceSpolupráce
1. ARCHITEKTURA CÍLOVÉHO STAVU
1.1 Rozvoj lidských zdrojů
1.2 Elektronizace výkonu agend
1.3 Bezpapírový úřad
1.4 Rozvoj služeb eGovernment
1.5 Otevřenost a transparentnost
1.6 GIS a mapové podklady
1.7 Jednotný ekonomický informační systém
1.8 Helpdesk a Service Desk
1.9 Důvěryhodnost a bezpečnost IS MěÚ Králíky
TISK
i