Králíky
Znak Králíky

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Králíky

Komunikační strategie města Králíky 2023-2027

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Cíle strategie
1.1 Zajistit transparentnost rozhodovacích procesů samosprávy města
1.2 Zvýšit participaci občanů na správě města
1.3 Zlepšit image města
1.4 Zvýšit včasnou dostupnost informací o dění ve městě
1.5 Zlepšit propagaci města a jeho zajímavost pro turisty
TISK
i