Králíky
Znak Králíky

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Králíky

Komunikační strategie města Králíky 2023-2027

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Město Králíky
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2023 - 2027
TISK
i