Králíky
Znak Králíky

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Králíky

Akční plán rozvoje města Králíky 2022-2023

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Město Králíky
Datum schválení
28.2.2022
Doba platnosti
2022 - 2023
APRM Králíky 2022-2023 je implementačním plánem k dokumentu
TISK
i