Kopřivnice
Znak Kopřivnice

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaKopřivniceStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Kopřivnice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Koncepce

Znak KopřivniceÚzemní energetická koncepce města Kopřivnice včetně místních částí 2017-2042
1.5 SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK A SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ viz dokument »
Znak KopřivniceAkční plán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice 2019-2020
1.4 Snížení emisí z dopravních prostředků viz dokument »
Znak KopřivniceAdaptační strategie na změnu klimatu pro město Kopřivnice (2017)
6.2 Zajistit informovanost a osvětové programy pro širokou veřejnost města v oblasti změny klimatu, adaptačních a mitigačních opatření viz dokument »
TISK
i