Kopřivnice
Znak Kopřivnice

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaKopřivniceStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Kopřivnice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KopřivniceAkční plán rozvoje města Kopřivnice 2023-2024
C.3 Příležitosti pro bydlení viz dokument »
D.1 Sociální služby a aktivity pro potřebné cílové skupiny viz dokument »
D.2 Výchova k bezpečí a primární prevence rizikového chování dětí a mládeže viz dokument »
Znak KopřivniceStrategický plán rozvoje města Kopřivnice 2023-2038
C.3 Příležitosti pro bydlení viz dokument »
D.1 Sociální služby a aktivity pro potřebné cílové skupiny viz dokument »
D.2 Výchova k bezpečí a primární prevence rizikového chování dětí a mládeže viz dokument »

Koncepce

Znak KopřivniceKoncepce rozvoje bydlení města Kopřivnice 2020-2026
1.1 Vytvořit nástroje podpory individuální bytové výstavby viz dokument »
1.2 Příprava rozvojových lokalit v majetku města pro individuální bytovou výstavbu viz dokument »
2.1 Přestavba budov v majetku města na bytové domy viz dokument »
2.2 Příprava rozvojových lokalit v majetku města pro developerské projekty výstavby bytových domů viz dokument »
2.3 Zvyšování standardů a dostupnosti bydlení v městských bytech viz dokument »
2.4 Zvyšování atraktivity lokalit bytových domů viz dokument »
Znak KopřivniceZdravotní plán města Kopřivnice 2020-2022
2.1 vytvoření podmínek, které přispějí k prodloužení aktivního života obyvatel seniorského věku, předejdou jejich sociální izolaci, umožní aktivní zapojení do života ve městě, vytvoří bezpečné podmínky pro život a zajistí potřebnou pomoc a péči v době omezení či ztráty soběstačnosti. Důležitým cílem je i mezigenerační spolupráce a solidarita viz dokument »
6.1 realizace opatření vedoucích ke zvýšení osvěty a podpory nejen mezi závislými osobami, ale také mezi dalšími osobami, které jsou závislostí ohroženy či ovlivněny. Aktivity jsou zaměřeny i na další novodobé závislosti, jako je gamblerství, netolismus (závislost na internetu) viz dokument »
Znak KopřivniceIII. střednědobý plán sociálních služeb na území města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava 2018-2021
1.1 Podpora sítě sociálních služeb viz dokument »
2.1 Vznik sociálně terapeutických dílen viz dokument »
2.2 Zlepšení dostupnosti Denního stacionáře Kopretina pro osoby se středním až těžkým mentálním postižením a kombinovaným postižením viz dokument »
2.3 Zlepšení dostupnosti samostatného bydlení pro osoby mentálním postižením viz dokument »
3.1 Vznik pobytové sociální služby pro osoby v seniorském věku viz dokument »
4.1 Zajištění dostupné péče o osoby se zdravotním postižením a seniory v domácnostech klientů viz dokument »
5.1 Předcházení a snižování míry sociálního vyloučení rodin s dětmi prostřednictvím terénní sociální práce viz dokument »
6.1 Prevence možné ztráty bydlení a podpora při získání a udržení si vlastního bydlení jednotlivců a rodin prostřednictvím terénní sociální práce viz dokument »
7.1 Informovanost směrem k laické i odborné veřejnosti o nabídce sociálních služeb a souvisejících aktivit viz dokument »
8.1 Zvýšení kompetencí pečujících osob viz dokument »
8.2 Zmapování potřeb pečujících viz dokument »
TISK
i