Kopřivnice
Znak Kopřivnice

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaKopřivniceStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Kopřivnice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KopřivniceAkční plán rozvoje města Kopřivnice 2023-2024
C.3 Příležitosti pro bydlení viz dokument »
D.1 Sociální služby a aktivity pro potřebné cílové skupiny viz dokument »
D.2 Výchova k bezpečí a primární prevence rizikového chování dětí a mládeže viz dokument »
Znak KopřivniceStrategický plán rozvoje města Kopřivnice 2023-2038
C.3 Příležitosti pro bydlení viz dokument »
D.1 Sociální služby a aktivity pro potřebné cílové skupiny viz dokument »
D.2 Výchova k bezpečí a primární prevence rizikového chování dětí a mládeže viz dokument »

Koncepce

Znak KopřivniceZdravotní plán města Kopřivnice 2024-2026
2.3 Bude posílena sounáležitost napříč generacemi a v rodinách viz dokument »
4.2 Zlepšit stav a bezpečnost lokalit se zvýšeným výskytem sociálně patologických jevů viz dokument »
Znak KopřivniceIV. střednědobý plán sociálních služeb na území města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava 2023–2026
1.1 Podpora sítě sociálních služeb viz dokument »
2.1 Vznik pobytové sociální služby pro osoby v seniorském věku viz dokument »
3.1 Zajištění dostupné péče o osoby se zdravotním postižením a seniory v domácnostech klientů viz dokument »
4.1 Informovanost o možnostech trávení volného času osob se zdravotním postižením (zejména mentálním) viz dokument »
5.1 Zvýšení kompetencí pečujících osob viz dokument »
5.2 Zapojení dobrovolníků do péče o zranitelné skupiny osob (seniory, osoby se zdravotním postižením apod.) viz dokument »
5.3 Zajištění pobytové odlehčovací služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra viz dokument »
6.1 Zajištění podpory osob s duševním onemocněním v zapojení se do běžného života viz dokument »
7.1 Zmapování potřeb osob bez přístřeší a navržení vhodné varianty řešení potřeb bydlení u osoby bez přístřeší viz dokument »
8.1 Informovanost směrem k laické i odborné veřejnosti o nabídce sociálních služeb a souvisejících aktivit viz dokument »
Znak KopřivniceKoncepce rozvoje bydlení města Kopřivnice 2020-2026
1.1 Vytvořit nástroje podpory individuální bytové výstavby viz dokument »
1.2 Příprava rozvojových lokalit v majetku města pro individuální bytovou výstavbu viz dokument »
2.1 Přestavba budov v majetku města na bytové domy viz dokument »
2.2 Příprava rozvojových lokalit v majetku města pro developerské projekty výstavby bytových domů viz dokument »
2.3 Zvyšování standardů a dostupnosti bydlení v městských bytech viz dokument »
2.4 Zvyšování atraktivity lokalit bytových domů viz dokument »
TISK
i