Kopřivnice
Znak Kopřivnice

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaKopřivniceStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Kopřivnice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Koncepce

Znak KopřivniceKoncepce podpory sportu a volnočasových aktivit města Kopřivnice 2020-2025
1.1 Zvýšení zapojení co nejširší veřejnosti včetně handicapovaných viz dokument »
1.2 Zvýšení kvality tělovýchovy na školách viz dokument »
2.1 Podpora sportovních oddílů pracujících s mládeží viz dokument »
2.2 Zajištění zázemí pro výkonnostní sport viz dokument »
3.1 Podpora sportovních klubů viz dokument »
3.2 Zajištění zázemí pro výkonnostní sport viz dokument »
4.1 Podpora sportovních akcí viz dokument »
5.1 Zvýšení informovanosti viz dokument »
5.2 Marketing zacílený na občana a na turistu viz dokument »
5.3 Rozšiřování nefinančních služeb viz dokument »
6.1 Movitý majetek viz dokument »
6.2 Nemovitý majetek a stavby viz dokument »
6.3 Spolupráce se soukromým sektorem viz dokument »
Znak KopřivniceZdravotní plán města Kopřivnice 2020-2022
1.1 vytvoření podmínek pro zdravý vývoj dětí a mládeže, které jsou zaměřeny na všechny oblasti ovlivňující jejich zdravý fyzický a duševní vývoj. Pomoc dětem s osvojením správných návyků v oblasti výživy, hygieny, pohybu a v dalších oblastech života viz dokument »
3.1 zlepšení podmínek pro psychosociální pohodu obyvatel, vytvoření bezpečného prostředí pro osoby ohrožené či postižené duševní chorobou, zajištění informovanosti o duševních nemocech a jejich destigmatizace ve společnosti a jejich odtabuizování viz dokument »
4.1 realizace opatření vedoucích ke snížení výskytu infekčních i neinfekčních nemocí a úrazů viz dokument »
5.1 vytvoření a rozvoj podmínek a aktivit pro zdravý a spokojený život obyvatel v místě, kde obyvatelé žijí a zdržují se, a to včetně institucí, které využívají (škola, práce apod.) viz dokument »
6.1 realizace opatření vedoucích ke zvýšení osvěty a podpory nejen mezi závislými osobami, ale také mezi dalšími osobami, které jsou závislostí ohroženy či ovlivněny. Aktivity jsou zaměřeny i na další novodobé závislosti, jako je gamblerství, netolismus (závislost na internetu) viz dokument »
Znak KopřivniceIII. střednědobý plán sociálních služeb na území města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava 2018-2021
2.2 Zlepšení dostupnosti Denního stacionáře Kopretina pro osoby se středním až těžkým mentálním postižením a kombinovaným postižením viz dokument »
2.3 Zlepšení dostupnosti samostatného bydlení pro osoby mentálním postižením viz dokument »
Znak KopřivniceKoncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 (2018)
1.1 Zvýšení zapojení co nejširší veřejnosti včetně handicapovaných viz dokument »
1.2 Zvýšení kvality tělovýchovy na školách viz dokument »
2.1 Podpora sportovních oddílů pracujících s mládeží viz dokument »
2.2 Zajištění zázemí pro výkonnostní sport viz dokument »
3.1 Podpora sportovních klubů viz dokument »
3.2 Zajištění zázemí pro výkonnostní sport viz dokument »
4.1 Podpora sportovních akcí viz dokument »
5.1 Zvýšení informovanosti viz dokument »
5.2 Marketing zacílený na občana a na turistu viz dokument »
5.3 Rozšiřování nefinančních služeb viz dokument »
6.1 Movitý majetek viz dokument »
6.2 Nemovitý majetek a stavby viz dokument »
6.3 Spolupráce se soukromým sektorem viz dokument »
Znak KopřivniceAdaptační strategie na změnu klimatu pro město Kopřivnice (2017)
5.2 Podpora zdravého životního stylu, rekreace efektivnějšího zdravotnictví viz dokument »
TISK
i