Kopřivnice
Znak Kopřivnice

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaKopřivniceStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Kopřivnice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KopřivniceAkční plán rozvoje města Kopřivnice 2023-2024
C.1 Plynulá a bezpečná doprava viz dokument »
C.2 Alternativní doprava viz dokument »
Znak KopřivniceStrategický plán rozvoje města Kopřivnice 2023-2038
C.1 Plynulá a bezpečná doprava viz dokument »
C.2 Alternativní doprava viz dokument »

Koncepce

Znak KopřivnicePlán udržitelné městské mobility města Kopřivnice (2019)
A.1 Bezpečné přecházení viz dokument »
A.2 Bezpečně na křižovatkách viz dokument »
A.3 Bezpečně na kole viz dokument »
A.4 Měření rychlosti viz dokument »
A.5 Bezpečně do škol viz dokument »
B.1 Elektromobilita viz dokument »
B.2 Inteligentní zastávky viz dokument »
B.3 Alternativní palivo VHD viz dokument »
B.4 Spolujízda a spolusdílení vozidla viz dokument »
B.5 Městské elektromobily viz dokument »
B.6 Podpora výstavby parkovacích domů u bytového fondu viz dokument »
C.1 Podpora pěších zón a stezek pro chodce viz dokument »
C.2 Tvorba zón 30 viz dokument »
C.3 Odvedení tranzitu viz dokument »
C.4 Rekonstrukce přednádraží viz dokument »
C.5 Zajištění parkovacích kapacit rezidentů viz dokument »
C.6 Úprava nevyhovujících a doplnění nových chodníků viz dokument »
C.7 Obousměrný pohyb cyklistů v jednosměrkách viz dokument »
C.8 Bikesharing viz dokument »
C.9 Zlepšení zastávek VHD viz dokument »
C.10 Senior taxi viz dokument »
C.11 Výstavba společných stezek viz dokument »
C.12 Rekonstrukce žel. trati viz dokument »
C.13 Restrikce nákladní dopravy viz dokument »
C.14 Rekonstrukce komunikací a mostů viz dokument »
C.15 Rozšíření zón placeného stání viz dokument »
C.16 Placené stání rezidentů viz dokument »
C.17 Místo pro odstavení kamionů viz dokument »
C.18 Úprava nevyhovujících profilů a přerozdělení místa viz dokument »
C.19 K+R u škol viz dokument »
C.20 Cyklobus a skibus na Bílou viz dokument »
D.1 Budování pozitivní image udržitelné dopravy viz dokument »
D.2 Dopravní výchova a osvěta viz dokument »
D.4 Kvalitní dopravní dokumentace viz dokument »
D.5 Integrovaný dopravní systém viz dokument »
Znak KopřivniceÚzemní energetická koncepce města Kopřivnice včetně místních částí 2017-2042
1.5 SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK A SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ viz dokument »
1.9 VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH PALIV V DOPRAVĚ viz dokument »
Znak KopřivniceAkční plán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice 2019-2020
1.4 Snížení emisí z dopravních prostředků viz dokument »
1.5 Snížení sekundárních emisí viz dokument »
1.8 Doprava viz dokument »
Znak KopřivnicePlán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice (2017)
1.1 Odstraňování dopravních závad a řešení kritických míst na pozemních komunikacích viz dokument »
1.2 Organizace dopravy v klidu viz dokument »
1.3 Vytvořit kvalitní podmínky a služby pro cyklistickou dopravu a in-line provoz viz dokument »
1.4 Bezpečná a komfortní pěší doprava ve městě a jeho částech včetně vzájemného propojení viz dokument »
1.5 Kvalitní veřejná doprava viz dokument »
Znak KopřivniceStrategie rozvoje cyklistické dopravy města Kopřivnice 2015–2020
1.1 NASTAVENÍ PROCESU PLÁNOVÁNÍ BUDOVÁNÍ CYKLOSTEZEK A KOMUNIKACÍ VHODNÝCH PRO CYKLISTY viz dokument »
1.2 ZAVEDENÍ ORGANIZAČNÍCH NÁSTROJŮ ROZVOJE CYKLODOPRAVY viz dokument »
1.3 ZAVEDENÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ viz dokument »
1.4 VYUŽITÍ PRÁVNÍCH NÁSTROJŮ viz dokument »
1.5 VYUŽITÍ A ZPRACOVÁNÍ POTŘEBNÝCH DAT A PRŮZKUMŮ viz dokument »
2.1 POSTUPNÉ BUDOVÁNÍ PÁTEŘNÍ SÍTĚ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS viz dokument »
2.2 PŘETVÁŘENÍ CELÉHO MĚSTA NA PŘÁTELSKÉ K CYKLISTŮM viz dokument »
2.3 ÚDRŽBA CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY viz dokument »
2.4 DOSTATEČNÉ MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ A ÚSCHOVY KOL viz dokument »
3.1 MARKETINGOVÁ PODPORA viz dokument »
3.2 PODPORA AKTIVITÁM ZAMĚŘENÝM NA PREVENCI A DOPRAVNÍ VÝCHOVU viz dokument »
Znak KopřivniceAdaptační strategie na změnu klimatu pro město Kopřivnice (2017)
4.3 Podporovat udržitelnou mobilitu viz dokument »
TISK
i