Kopřivnice
Znak Kopřivnice

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaKopřivniceStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Kopřivnice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KopřivniceAkční plán rozvoje města Kopřivnice 2023-2024
C.5 Zdravá Kopřivnice a odolnost vůči změně klimatu viz dokument »
Znak KopřivniceStrategický plán rozvoje města Kopřivnice 2023-2038
C.5 Zdravá Kopřivnice a odolnost vůči změně klimatu viz dokument »

Koncepce

Znak KopřivniceZdravotní plán města Kopřivnice 2024-2026
5.1 Minimalizovat negativní vlivy na životní podmínky/prostředí viz dokument »
5.2 Rozvoj města bude dbát na zlepšení místních životních podmínek pro obyvatele viz dokument »
Znak KopřivniceÚzemní energetická koncepce města Kopřivnice včetně místních částí 2017-2042
1.5 SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK A SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ viz dokument »
Znak KopřivniceAkční plán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice 2019-2020
1.1 Monitoring stavu ovzduší viz dokument »
1.4 Snížení emisí z dopravních prostředků viz dokument »
1.5 Snížení sekundárních emisí viz dokument »
1.6 Enviromentální osvěta viz dokument »
1.7 Výsadba krajinné zeleně viz dokument »
Znak KopřivnicePlán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice (2017)
1.6 Zlepšení kvality ovzduší viz dokument »
1.7 Environmentální výchova a osvěta viz dokument »
1.11 Podpora rekreační a krajinné funkce zeleně viz dokument »
Znak KopřivniceAdaptační strategie na změnu klimatu pro město Kopřivnice (2017)
1.4 Zlepšit stav a obnovovat technickou infrastrukturu s ohledem na větší odolnost projevům změny klimatu viz dokument »
2.1 Podporovat vsak a retenci dešťové vody v intravilánu města viz dokument »
2.2 Podporovat obnovu (revitalizaci) a tvorbu drobných vodních toků a vodních ploch ve městě a jeho okolí viz dokument »
2.4 Snižovat spotřebu pitné vody, využívat dešťovou vodu na zalévání a k dalším účelům viz dokument »
3.1 Obnovovat zeleň ve městě s ohledem na změnu klimatu viz dokument »
3.5 Zvýšit podíl ploch a prvků v urbanizované části města zmírňujících negativní projevy klimatu viz dokument »
4.2 Snižovat environmentální zátěž města a městského úřadu viz dokument »
5.1 Snižovat negativní dopady změny klimatu na zdraví obyvatel viz dokument »
6.2 Zajistit informovanost a osvětové programy pro širokou veřejnost města v oblasti změny klimatu, adaptačních a mitigačních opatření viz dokument »
Znak KopřivniceEnergetický plán města Kopřivnice 2010-2022
4.1 Osvěta viz dokument »
4.2 Vzdělávání viz dokument »
TISK
i