Kopřivnice
Znak Kopřivnice

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaKopřivniceStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Kopřivnice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KopřivniceAkční plán rozvoje města Kopřivnice 2023-2024
B.1 Atraktivní a bezpečné prostředí města viz dokument »
B.2 Centrální zóna = atraktivní živé místo viz dokument »
C.4 Technická infrastruktura viz dokument »
C.6 Efektivní veřejná správa a krizový management viz dokument »
Znak KopřivniceStrategický plán rozvoje města Kopřivnice 2023-2038
B.1 Atraktivní a bezpečné prostředí města viz dokument »
B.2 Centrální zóna = atraktivní živé místo viz dokument »
C.4 Technická infrastruktura viz dokument »
C.6 Efektivní veřejná správa a krizový managment viz dokument »

Koncepce

Znak KopřivnicePlán udržitelné městské mobility města Kopřivnice (2019)
D.3 Komunikace a informovanost účastníků dopravního provozu viz dokument »
Znak KopřivniceÚzemní energetická koncepce města Kopřivnice včetně místních částí 2017-2042
1.1 PROVOZOVÁNÍ A ROZVOJ SOUSTAV ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM viz dokument »
1.6 ROZVOJ ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY viz dokument »
Znak KopřivniceAkční plán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice 2019-2020
1.2 Změna způsobu vytápění domácností viz dokument »
Znak KopřivniceKoncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 (2018)
5.1 Zvýšení informovanosti viz dokument »
5.2 Marketing zacílený na občana a na turistu viz dokument »
Znak KopřivniceAdaptační strategie na změnu klimatu pro město Kopřivnice (2017)
1.1 Zefektivnit informovanost všech zúčastněných a zainteresovaných subjektů při řešení mimořádných událostí (krizových stavů) viz dokument »
1.2 Zajistit potřebné vybavení JPO a orgánů krizového řízení s územní působností viz dokument »
1.3 Zlepšit informovanost obyvatelstva z hlediska jeho ochrany a obrany; doplňovat prvky varování a vyrozumění; digitalizovat plánovací dokumentaci viz dokument »
1.4 Zlepšit stav a obnovovat technickou infrastrukturu s ohledem na větší odolnost projevům změny klimatu viz dokument »
1.5 Spolupráce s podnikatelskými subjekty na území města, povolování viz dokument »
2.1 Podporovat vsak a retenci dešťové vody v intravilánu města viz dokument »
2.2 Podporovat obnovu (revitalizaci) a tvorbu drobných vodních toků a vodních ploch ve městě a jeho okolí viz dokument »
2.3 Zajistit ochranu před povodněmi viz dokument »
6.1 Zajistit vzdělávání pro pracovníky města v oblasti adaptace na změnu klimatu viz dokument »
6.3 Vytvořit institucionální a finanční zázemí pro implementaci adaptační strategie viz dokument »
Znak KopřivniceEnergetický plán města Kopřivnice 2010-2022
1.2 Stabilizace ceny tepla viz dokument »
1.3 Zvýšení spolehlivosti dodávky tepla viz dokument »
TISK
i