Kopřivnice
Znak Kopřivnice

Web provozuje NSZM ČR

Kopřivnice

Akční plán rozvoje města Kopřivnice 2019-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Město Kopřivnice
Datum schválení
7.3.2019
Doba platnosti
2019 - 2020
AP RM Kopřivnice 2019-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení ZM č. 48
TISK
i