Kopřivnice
Znak Kopřivnice

Web provozuje NSZM ČR

Kopřivnice

Akční plán rozvoje města Kopřivnice 2012-2013

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Město Kopřivnice
Garant za instituci
Město Kopřivnice
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2012 - 2013
APRM Kopřivnice 2012-2013 je implementačním plánem k dokumentu
TISK
i