KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ JIHOMORAVSKÝStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
6.3 Podpora památkové péče viz dokument »
6.4 Podpora živé kultury a udržení kulturního dědictví kraje viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje 2021-2027 [akt. 2023]
Infrastruktura a služby ve vazbě na turistické cíle viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce rozvoje kulturních institucí zřizovaných Jihomoravským krajem 2020-2025
Vzájemně koordinovaná činnost organizací ve všech oblastech vč. marketingových aktivit a její efektivní administrativní správa viz dokument »
Kvalifikovaná péče o sbírky, využívání sbírek pro vědu a výzkum a optimální personální podmínky viz dokument »
Kvalitní, rozmanitá a atraktivní nabídka veřejných kulturních a vzdělávacích služeb pro všechny skupiny obyvatel viz dokument »
Koordinovaná kulturní nabídka zapojená do cestovního ruchu regionu a do komunitního a společenského života v místě svého působení viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce rodinné politiky pro všechny generace 2020-2030
SC 5 Udržet a rozvinout komunitní život a přístup k dobrovolnictví s aktivním zapojováním všech generací. viz dokument »

Strategický prováděcí dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝAkční plán Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ na roky 2024-2025
Podpora památkové péče viz dokument »
Podpora živé kultury a udržení kulturního dědictví kraje viz dokument »
TISK
i