KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ JIHOMORAVSKÝStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
1.1 Podpora maximalizace potenciálu každého obyvatele viz dokument »
1.2 Rozvoj vzdělávání překonávající bariéry a nerovnosti viz dokument »
1.3 Zajištění dostatečného početního stavu a rozvoj kvalitních personálních kapacit pedagogického personálu viz dokument »
1.4 Odpovídající stav vzdělávací infrastruktury viz dokument »
4.1 Zvýšení stability ekosystémů a adaptace území na změnu klimatu viz dokument »
5.1 Excelentní výzkum a odborné know-how viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝHospodářská strategie se zaměřením na vybraná území Jihomoravského kraje (2023)
3.1 Rozvoj a modernizace infrastruktury a vybavenosti středních škol viz dokument »
3.2 Podpora podnikavosti a technického vzdělávání na školách viz dokument »
3.3 Podpora spolupráce a propojení škol a místních zaměstnavatelů viz dokument »
3.4 Podpora a propagace celoživotního vzdělávání viz dokument »
5.1 Podpora inovací ve firmách viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21
1.3 Aktivní a vzdělaný koordinátor PZK viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce rozvoje kulturních institucí zřizovaných Jihomoravským krajem 2020-2025
Kvalitní, rozmanitá a atraktivní nabídka veřejných kulturních a vzdělávacích služeb pro všechny skupiny obyvatel viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝRegionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021-2027
1 Domov globálně úspěšných podnikatelů viz dokument »
3 Mladí lidé připravení měnit svět viz dokument »
4 Dostatek odborníků pro znalostní ekonomiku viz dokument »
5 Výzkum s dopadem na byznys a společnost viz dokument »
6 Otevřený a atraktivní inovační ekosystém viz dokument »
7 brnoregion jako laboratoř budoucnosti viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025
1.1 Kvalita a struktura školství viz dokument »
1.2 Propojení školství a praxe viz dokument »
1.3 Zlepšení podmínek pro výzkum, vývoj, inovace viz dokument »
1.4 Rozvoj vzdělávání dospělých viz dokument »
1.5 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovních sil viz dokument »

Strategický prováděcí dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝAkční plán Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ na roky 2024-2025
Podpora maximalizace potenciálu každého obyvatele viz dokument »
Rozvoj vzdělávání překonávající bariéry a nerovnosti viz dokument »
Zajištění dostatečných personálních kapacit a rozvoj kvalifikace pedagogického personálu viz dokument »
Odpovídající stav vzdělávací infrastruktury viz dokument »
Zvýšení zájmu o pohyb a sport viz dokument »
Dostatečná kvalita a kapacita sportovní infrastruktury viz dokument »
Podpora mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže viz dokument »
Excelentní výzkum a odborné know-how viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKrátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2022-2023
1.1 Kvalita a struktura školství viz dokument »
1.2 Propojená školství a praxe viz dokument »
1.3 Zlepšení podmínek pro výzkum, vývoj, inovace viz dokument »
1.4 Vzdělávání a zaměstnanost viz dokument »
2.2 Aktivní a pozitivní stárnutí viz dokument »
TISK
i