KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ JIHOMORAVSKÝStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
2.4 Soudržná společnost bez sociálního vyloučení viz dokument »
5.1 Excelentní výzkum a odborné know-how viz dokument »
5.2 Úspěšné místní firmy a podnikatelé viz dokument »
5.3 Zakořeněné globální společnosti viz dokument »
6.1 Využití potenciálu atraktivit cestovního ruchu včetně míst s nižší návštěvností viz dokument »
6.2 Zajištění dostatečné úrovně infrastruktury pro potřeby cestovního ruchu viz dokument »
6.4 Podpora živé kultury a udržení kulturního dědictví kraje viz dokument »
6.8 Zajištění občanské vybavenosti a služeb pro obyvatelstvo viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje 2021–2027 [akt. 2022]
Infrastruktura a služby ve vazbě na turistické cíle viz dokument »
Dostupnost a přístupnost turistických cílů viz dokument »
Funkční organizační struktura cestovního ruchu viz dokument »
Lidé a kvalita v cestovním ruchu viz dokument »
Inteligentní cestovní ruch viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝRegionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021-2027
1 Domov globálně úspěšných podnikatelů viz dokument »
2 Zakořeněné zahraniční korporace s vysokou autonomií viz dokument »
5 Výzkum s dopadem na byznys a společnost viz dokument »
6 Otevřený a atraktivní inovační ekosystém viz dokument »
7 brnoregion jako laboratoř budoucnosti viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce rodinné politiky pro všechny generace 2020-2030
SC 2 Umožnit sladění osobního, rodinného a profesního života při zachování principu svobodné volby osobních životních rozhodnutí. viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025
1.5 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovních sil viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji 2016-2023
2.1 Zajištění komplexní marketingové prezentace rekreační cyklistiky viz dokument »
2.3 Zvýšení kvality rekreační cyklistiky podporou související doprovodné cyklistické infrastruktury a kvalitních služeb viz dokument »

Strategický prováděcí dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKrátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2022-2023
1.3 Zlepšení podmínek pro výzkum, vývoj, inovace viz dokument »
1.4 Vzdělávání a zaměstnanost viz dokument »
1.5 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovních sil viz dokument »
2.1 Age management viz dokument »
TISK
i