KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ JIHOMORAVSKÝStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
2.1 Vytvoření systému udržitelného zdravotnictví viz dokument »
2.3 Realizace podmínek pro důstojné stárnutí viz dokument »
4.5 Rozvoj občanské vybavenosti na venkově viz dokument »
6.8 Zajištění občanské vybavenosti a služeb pro obyvatelstvo viz dokument »
6.9 Zajištění vysokého standardu bezpečnosti obyvatelstva a majetku viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21
1.1 Osvěta v oblasti zdraví a udržitelného rozvoje viz dokument »
2.3 Podpora aktivit ostatních subjektů zaměřených na zdraví a udržitelný rozvoj viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce zdravotnictví Jihomoravského kraje 2020-2025
1 Ekonomická optimalizace a příprava transformace nemocnic zřizovaných Jihomoravským krajem viz dokument »
2 Optimalizace a racionalizace
lůžkového fondu poskytovatelů
zdravotních služeb zřizovaných
Jihomoravským krajem
viz dokument »
3 Optimalizace a racionalizace
poskytování zdravotní péče
v Jihomoravském kraji
viz dokument »
4 Stabilizace personálního zajištění zdravotní péče u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem viz dokument »
5 Podpora subjektů
nezřizovaných Jihomoravským
krajem
viz dokument »
6 Posílení metodické pomoci
poskytovatelům zdravotní péče
v Jihomoravském kraji
viz dokument »
7 Elektronizace zdravotnictví
v Jihomoravském kraji
viz dokument »
8 Zlepšení mediálního obrazu
poskytovatelů zdravotních služeb
zřizovaných Jihomoravským krajem
viz dokument »
9 Rozvoj koncepční spolupráce viz dokument »

Strategický prováděcí dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKrátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2022-2023
2.2 Aktivní a pozitivní stárnutí viz dokument »
TISK
i