KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ JIHOMORAVSKÝStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
3.1 Kvalitní dopravní síť kraje viz dokument »
3.2 Zvýšení obslužnosti území a efektivní Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje viz dokument »
3.3 Pokles uhlíkové stopy dopravního sektoru kraje viz dokument »
6.2 Zajištění dostatečné úrovně infrastruktury pro potřeby cestovního ruchu viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji 2016-2023
1.1. Zvýšení bezpečnosti cyklistů prostřednictvím budování cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty viz dokument »
1.2 Vytvoření podmínek pro koncepční řešení cyklistické dopravy na krajských a státních dopravních stavbách viz dokument »
1.3 Začlenění cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému viz dokument »
2.1 Zajištění komplexní marketingové prezentace rekreační cyklistiky viz dokument »
2.3 Zvýšení kvality rekreační cyklistiky podporou související doprovodné cyklistické infrastruktury a kvalitních služeb viz dokument »
3.1 Koordinace aktivit cyklistické dopravy a cykloturistiky viz dokument »
3.2 Realizace vzdělávacích, komunikačních a osvětových témat viz dokument »

Strategický prováděcí dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝPlán dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje 2022-2026 [akt. 2022]
Investiční akce se schválenou studií proveditelností viz dokument »
Investiční akce bez schválené studie proveditelnosti viz dokument »
Potřebné investiční akce t.č. nepřipravované viz dokument »
Posílení počtu spojů na objednání viz dokument »
Sjednocení pravidel P+R viz dokument »
Přeshraniční a mezikrajská dopravní nabídka viz dokument »
Podpora přepravy jízdních kol ve vozidlech IDS JMK viz dokument »
Propojení veřejné dopravy s novou ekonomikou, smart řešeními, MaaS a sdílenou dopravou viz dokument »

Jiný typ dokumentu

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStudie aglomeračního projektu brněnské příměstské železniční dopravy 2020
Modernizace a optimalizace traťových úseků viz dokument »
Rekonstrukce a elektrizace regionálních tratí, nové traťové spojky a výhybny viz dokument »
Ostatní investiční opatření viz dokument »
Nové železniční zastávky viz dokument »
Přestupní uzly systému IDS a individuální dopravy viz dokument »
TISK
i