KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ JIHOMORAVSKÝStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
4.1 Zvýšení stability ekosystémů a adaptace území na změnu klimatu viz dokument »
4.2 Zlepšení kvality ovzduší viz dokument »
4.3 Snižování dopadů lidské činnosti viz dokument »
4.4 Zachování a rozvoj kvality technické infrastruktury viz dokument »
4.6 Zlepšení způsobu obhospodařování půdy viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝHospodářská strategie se zaměřením na vybraná území Jihomoravského kraje (2023)
4.1 Příprava ploch a objektů pro podnikatelské využití viz dokument »

Strategický prováděcí dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝAkční plán Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ na roky 2024-2025
Snižování dopadů lidské činnosti viz dokument »
Zachování a rozvoj kvality technické infrastruktury viz dokument »
Zlepšení způsobu obhospodařování půdy viz dokument »
TISK
i