KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ JIHOMORAVSKÝStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
4.4 Zachování a rozvoj kvality technické infrastruktury viz dokument »
4.5 Rozvoj občanské vybavenosti na venkově viz dokument »
5.1 Excelentní výzkum a odborné know-how viz dokument »
5.2 Úspěšné místní firmy a podnikatelé viz dokument »
5.3 Zakořeněné globální společnosti viz dokument »
6.3 Podpora památkové péče viz dokument »
6.4 Podpora živé kultury a udržení kulturního dědictví kraje viz dokument »
6.5 Moderní veřejná správa viz dokument »
6.6 Podpora spolupráce mezi zainteresovanými subjekty při rozvoji území (veřejná správa, akademický sektor, společnosti) viz dokument »
6.7 Zajištění podmínek polycentrického rozvoje území kraje viz dokument »
6.8 Zajištění občanské vybavenosti a služeb pro obyvatelstvo viz dokument »
6.9 Zajištění vysokého standardu bezpečnosti obyvatelstva a majetku viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21
1.2 Sdílení dobré praxe viz dokument »
1.3 Aktivní a vzdělaný koordinátor PZK viz dokument »
2.2 Finanční podpora municipalit zapojených do PZK viz dokument »
3.1 Partnerství s neziskovým, podnikatelským a veřejným sektorem, participace občanů viz dokument »
3.2 Spolupráce s volenými orgány kraje viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝRegionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021-2027
1 Domov globálně úspěšných podnikatelů viz dokument »
2 Zakořeněné zahraniční korporace s vysokou autonomií viz dokument »
3 Mladí lidé připravení měnit svět viz dokument »
4 Dostatek odborníků pro znalostní ekonomiku viz dokument »
6 Otevřený a atraktivní inovační ekosystém viz dokument »
7 brnoregion jako laboratoř budoucnosti viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji 2016-2023
1.2 Vytvoření podmínek pro koncepční řešení cyklistické dopravy na krajských a státních dopravních stavbách viz dokument »
2.2 Realizace významných projektů na území kraje viz dokument »
3.1 Koordinace aktivit cyklistické dopravy a cykloturistiky viz dokument »

Strategický prováděcí dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKrátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2022-2023
2.3 Rozvoj občanské společnosti viz dokument »
TISK
i