KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji 2021-2023

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
18.6.2020
Doba platnosti
2021 - 2023
Popis dokumentu
Střednědobý plán je základní krajskou strategií v oblasti sociálních služeb definující žádoucí směr rozvoje sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. show
Implementace
Po dobu platnosti SPRSS jsou tvořeny jednoleté Akční plány rozvoje sociálních služeb, které konkretizují strategii SPRSS pro daný rok. V rámci jednoletých akčních plánů Jihomoravský kraj definuje podporované rozvojové záměry sociálních služeb. show
Na SPRSS JMK 2021-2023 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Aktuální verze dokumentu byla schválena Zastupitelstvem Jihomoravského kraje usnesením č. 122/20/Z2
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně 1× ročně neuvedeno
TISK
i